versja 0.0 serwisu www.divasclub.pl DATA:14.06.2013 g 14:37.

próba przeniesienia systemu na nową domenę [oryginalna strona fundacji] na stronę będącą jej blizniaczym odbiciem jako tu-prawko.pl [w wersji ALPHA korzysta z oddzielnych baz danych s(tg)bd-l] z nową szatą graficzną będącą zarazem wstępem do przenoszenia SYSTEMU na pozostałe serwisy po opracowaniu szczegułów.

WERSJA BETA ZAKŁADA KORZYSTANIE ZE wspólnej BAZY [s(tg)bd-l]. dwa serwisy - jedna baza.


ROZMIAR::: PROGRAMY: 2,39 MBa GRAFIKA: 0,19 MBa STGBD-l: ??? MBa